Overstap PO-VO

Kernprocedure 2023

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

KERNPROCEDURE OVERSTAP PO-VO-1

Bijlage 1 Tijdpad Kernprocedure 2023 def.

Bijlage 2 Procesomschrijving-Kernprocedure-Overstap-PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2022-2023 def 2 juni ’22

Bijlage 4 Handboek toelaarbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Indiening vraag, opmerking of klacht

Bijlage 8 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie 2023

Formulier bezwaarprocedure plaatsingsaanbod 2023

Lees meer

Kernprocedure 2022

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2021-2022

Addendum procedure Loting & Matching 2022

Bijlage 1 Tijdpad kernprocedure 2022

Bijlage 2 Procesomschrijving Kernprocedure Overstap PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2021-2022

Bijlage 4 Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2022-2023

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Regeling voor vragen opmerkingen en klachten over de Kernprocedure

Bijlage 8 Reglement bezwaarprocedure 2022

Lees meer

Beschrijvende analyse Loting & Matching 2021

Het rapport “Beschrijvende analyse van de Loting & Matching 2021” is gereed. In dit rapport gaat men in op:

  • Het aantal leerlingen per advies, de capaciteit van de scholen en de opbouw van de voorkeurslijsten;
  • De allocatie van de Loting & Matching van 2021 en deze wordt vergeleken met voorgaande jaren;
  • Afsluitende opmerkingen.

Lees meer

Centrale Loting en Matching 2021 afgerond

De Centrale loting en matching voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 78 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer

Resultaat Centrale Loting & Matching 2021

Deze week op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer

Aanpassing tijdpad Kernprocedure 2020 – 2021

Hierbij informeren wij U over aanpassingen die wij op dit moment in nauw overleg met de gemeente, het primair en het voortgezet onderwijs hebben aangebracht in het tijdpad voor de Kernprocedure 2020 – 2021 voor de overstap van het PO naar het VO. Tevens informeren wij u over de wijze van voorlichting vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer