Publicaties

Evaluatie Kernprocedure 2017

De evaluatie bestaat uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO) zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.

Tevredenheidsonderzoek KP1 2017 – centrale loting en matching DEF
Cijfermatige analyse KP1 2017 – centrale loting en matching DEF (beschrijvend rapport)

Lees meer

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Verslag van een Simulatiestudie.

In dit rapport presenteren we de resultaten van een simulatiestudie van drie systemen voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs(VO) in Amsterdam. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van deze systemen. De analyses in dit rapport zijn gebaseerd op data die zijn verkregen door middel van een enquĂȘte die in februari 2013 is gehouden onder leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs die zich toen aanmelden bij een VO school in Amsterdam.

Lees meer