Publicaties

Staat van het Amsterdams Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Amsterdam telt bijna 100 scholen in het V(S)O. Op deze scholen werken circa 4.000 docenten elke dag met 47.000 leerlingen in een gevarieerd onderwijslandschap. Om het beste uit de leerlingen te halen en hen zo een goed mogelijke start te geven in de maatschappij. Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, lanceerde op 4 november tijdens de ScholenArenA de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs’ (V(S)O).

Lees meer

Persbericht Onderzoek lerarentekort

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige
tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede
bevoegde docenten te vinden.

Lees meer

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. Het RPO heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod regelen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften tot stand is gekomen, zorgt de minister er vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging.

Lees meer