Publicaties

Persbericht afrondingsfase Loting en Matching 2022

De Centrale loting en matching, onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 115 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer

Resultaat Centrale Loting & Matching 2022

Deze week, op dinsdag 5 april, is voor de achtste keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.943 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.859 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus.

Lees meer

Een school regelen voor leerlingen uit Oekraïne

Wil een kind uit de Oekraïne van 12 jaar of ouder graag in Amsterdam naar school? Dan kan deze leerling terecht bij de Internationale Schakelklassen van het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam Oost, óf van het Mundus College in Amsterdam West. Beide scholen doen hun best om zo snel mogelijk onderwijs voor de leerlingen uit Oekraïne te organiseren.

Lees meer

Kernprocedure 2022

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2021-2022

Addendum procedure Loting & Matching 2022

Bijlage 1 Tijdpad kernprocedure 2022

Bijlage 2 Procesomschrijving Kernprocedure Overstap PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2021-2022

Bijlage 4 Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2022-2023

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Regeling voor vragen opmerkingen en klachten over de Kernprocedure

Bijlage 8 Reglement bezwaarprocedure 2022

Lees meer

Beschrijvende analyse Loting & Matching 2021

Het rapport “Beschrijvende analyse van de Loting & Matching 2021” is gereed. In dit rapport gaat men in op:

  • Het aantal leerlingen per advies, de capaciteit van de scholen en de opbouw van de voorkeurslijsten;
  • De allocatie van de Loting & Matching van 2021 en deze wordt vergeleken met voorgaande jaren;
  • Afsluitende opmerkingen.

Lees meer