Publicaties

Het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs loopt op tot 6,9%

De gezamenlijke schoolbesturen voortgezet onderwijs in Amsterdam publiceerden vorig jaar een rapportage inzake het lerarentekort en prognoses voor de komende jaren. Bijgaand publiceren wij een rapportage van Centerdata waaraan de schoolbesturen vo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In deze pilotmeting wordt duidelijk dat het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs 6,9% bedraagt.

Lees meer

Vacature: Managementondersteuner OSVO

OSVO is de vereniging van ruim twintig schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in Amsterdam. Onze maatschappelijke opdracht is ervoor te zorgen dat onze scholen kwalitatief goed en toekomstbestendig voortgezet onderwijs bieden, met gelijke kansen voor alle leerlingen op een voor hen optimale schoolloopbaan om het maximale uit zijn/haar talenten te halen. Onze scholen weerspiegelen zoveel mogelijk de diversiteit van de stad en zijn een plek waar leerlingen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.

Lees meer

Kernprocedure 2023

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

KERNPROCEDURE OVERSTAP PO-VO-1

Bijlage 1 Tijdpad Kernprocedure 2023 def.

Bijlage 2 Procesomschrijving-Kernprocedure-Overstap-PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2022-2023 def 2 juni ’22

Bijlage 4 Handboek toelaarbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Indiening vraag, opmerking of klacht

Bijlage 8 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie 2023

Formulier bezwaarprocedure plaatsingsaanbod 2023

Lees meer

Staat van het Amsterdams Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Amsterdam telt bijna 100 scholen in het V(S)O. Op deze scholen werken circa 4.000 docenten elke dag met 47.000 leerlingen in een gevarieerd onderwijslandschap. Om het beste uit de leerlingen te halen en hen zo een goed mogelijke start te geven in de maatschappij. Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, lanceerde op 4 november tijdens de ScholenArenA de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs’ (V(S)O).

Lees meer

Persbericht Onderzoek lerarentekort

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige
tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede
bevoegde docenten te vinden.

Lees meer

Persbericht afrondingsfase Loting en Matching 2022

De Centrale loting en matching, onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 115 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer