Publicaties

Resultaat Loting & Matching 2023

Deze week, op dinsdag 4 april, is voor de negende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.779 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.837 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus.

Lees meer

Rukiye Sarizeybek nieuwe voorzitter OSVO

Op 22 maart 2023 heeft de Algemene Leden Vergadering van Vereniging OSVO Rukiye Sarizeybek benoemd tot voorzitter. Zij volgt daarmee Rick Steur op. Rick werd in juli 2022 aangesteld als tijdelijke voorzitter.

Rukiye Sarizeybek is bekend in het onderwijslandschap en in Amsterdam. Ze is directeur geweest bij ROC Midden Nederland, waarna zij in 2017 haar eigen onderneming Sarizeybek Interim & Advies is gestart.

Lees meer

Het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs loopt op tot 6,9%

De gezamenlijke schoolbesturen voortgezet onderwijs in Amsterdam publiceerden vorig jaar een rapportage inzake het lerarentekort en prognoses voor de komende jaren. Bijgaand publiceren wij een rapportage van Centerdata waaraan de schoolbesturen vo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In deze pilotmeting wordt duidelijk dat het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs 6,9% bedraagt.

Lees meer

Kernprocedure 2023

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

KERNPROCEDURE OVERSTAP PO-VO-1

Bijlage 1 Tijdpad Kernprocedure 2023 def.

Bijlage 2 Procesomschrijving-Kernprocedure-Overstap-PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2022-2023 def 2 juni ’22

Bijlage 4 Handboek toelaarbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Indiening vraag, opmerking of klacht

Bijlage 8 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie 2023

Formulier bezwaarprocedure plaatsingsaanbod 2023

Lees meer

Staat van het Amsterdams Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Amsterdam telt bijna 100 scholen in het V(S)O. Op deze scholen werken circa 4.000 docenten elke dag met 47.000 leerlingen in een gevarieerd onderwijslandschap. Om het beste uit de leerlingen te halen en hen zo een goed mogelijke start te geven in de maatschappij. Het OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, lanceerde op 4 november tijdens de ScholenArenA de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs’ (V(S)O).

Lees meer

Persbericht Onderzoek lerarentekort

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige
tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede
bevoegde docenten te vinden.

Lees meer