Publicaties

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag 2023 leggen we verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten en prestaties.

Ga voor meer inhoudelijke informatie naar onderstaande link.

Jaarverslag 2023

Lees meer

Kernprocedure 2024

In de Kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en de gemeente Amsterdam over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

KERNPROCEDURE OVERSTAP PO-VO-1

Bijlage 1 Tijdpad Kernprocedure 2024 def.

Bijlage 2 Procesomschrijving-Kernprocedure-Overstap-PO-VO

Bijlage 3 Toetsstandaard 2023-2024

Bijlage 4 Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2023-2024

Bijlage 5 Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

Bijlage 6 Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

Bijlage 7 Indiening vraag, opmerking of klacht

Bijlage 8 Reglement inzake bezwaren en toetsingscommissie 2024

Formulier bezwaarprocedure plaatsingsaanbod 2024

Lees meer

Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025

In het voorjaar van 2024 vindt de Loting & Matching 2024 plaats. Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is. Dit kan op grond van (een combinatie van) individuele persoonlijke kenmerken of een gezondheids- en/of thuissituatie die een specifiek aanbod noodzakelijk maakt.

Lees meer

Resultaat Loting & Matching 2023

Deze week, op dinsdag 4 april, is voor de negende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.779 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.837 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus.

Lees meer

Rukiye Sarizeybek nieuwe voorzitter OSVO

Op 22 maart 2023 heeft de Algemene Leden Vergadering van Vereniging OSVO Rukiye Sarizeybek benoemd tot voorzitter. Zij volgt daarmee Rick Steur op. Rick werd in juli 2022 aangesteld als tijdelijke voorzitter.

Rukiye Sarizeybek is bekend in het onderwijslandschap en in Amsterdam. Ze is directeur geweest bij ROC Midden Nederland, waarna zij in 2017 haar eigen onderneming Sarizeybek Interim & Advies is gestart.

Lees meer

Het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs loopt op tot 6,9%

De gezamenlijke schoolbesturen voortgezet onderwijs in Amsterdam publiceerden vorig jaar een rapportage inzake het lerarentekort en prognoses voor de komende jaren. Bijgaand publiceren wij een rapportage van Centerdata waaraan de schoolbesturen vo in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In deze pilotmeting wordt duidelijk dat het lerarentekort in het Amsterdamse voortgezet onderwijs 6,9% bedraagt.

Lees meer