Privacyreglement

De vereniging OSVO respecteert de privacy van uw kind. Bij het verwerken van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van leerlinggegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Download het Privacyreglement OSVO 2024