Home (oud)

Enkele activiteiten van OSVO

Onderwijsarbeidsmarkt

Binnenkort heeft de Amsterdamse onderwijsarbeidsmarkt een groot tekort aan docenten. Prognoses van leraren en leerlingen wijzen uit dat tijdens de periode 2012-2024 er een forse uitbreidings- en vervangingsvraag is van het in Amsterdam werkzame aantal docenten in het voortgezet onderwijs.

Vereniging OSVO houdt zich al geruime tijd bezig met de aanpak van dit lerarentekort.

Kernprocedure I, overstap PO-VO

Sinds de vorige eeuw vindt de doorstroom van kinderen van groep 8 naar leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs in Amsterdam plaats aan de hand van Kernprocedure I. Rond deze overstap treft u meer informatie onder Overstap PO VO.

VO-Raad

Landelijk zijn de meeste schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangesloten bij de VO-Raad. Zie voor informatie over de VO-Raad: www.vo-raad.nl.

Geef een reactie