Downloads

Hieronder treft u naar onderwerp gerangschikt diverse te downloaden documenten aan.

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland-11-02-2015

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020

In het voorjaar van 2015 heeft de minister op verzoek van de vereniging OSVO het RPO Amsterdam 2015-2020 vastgesteld. De aanvraag kunt u hier vinden: RPO Amsterdam 2015-2020 incl. Schoolportretten

Kernprocedure 1

In de kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgesteld met de gemeente Amsterdam die faciliteert in o.a. voorlichting over schoolkeuze en de inrichting van het Elektronisch Loket voor de uitwisseling van onderwijskundige informatie.
De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. De Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (het BBO) en het voortgezet onderwijs (het OSVO) maken elk jaar afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.
Ga voor uitgebreide informatie over de overstap po-vo naar de knop Overstap PO VO.

_______________________________________________________

Leden

Onderstaande link biedt toegang tot informatie speciaal voor onze leden. Hiervoor zijn inloggegevens nodig.

Downloads voor leden