Downloads

Hieronder treft u naar onderwerp gerangschikt diverse te downloaden documenten aan.

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam- Diemen (RPO Amsterdam-Diemen). RPO Amsterdam 2020-2025

Kernprocedure

In de kernprocedure staan de afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze afspraken zijn vastgesteld met de gemeente Amsterdam die faciliteert in o.a. voorlichting over schoolkeuze en de inrichting van het Elektronisch Loket voor de uitwisseling van onderwijskundige informatie.
De kernprocedure zorgt ervoor dat de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam voor iedere leerling zo goed mogelijk verloopt. De Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (het BBO) en het voortgezet onderwijs (het OSVO) maken elk jaar afspraken over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs.
Ga voor uitgebreide informatie over de overstap po-vo naar de de pagina Overstap PO VO.

_______________________________________________________

Leden

Onderstaande link biedt toegang tot informatie speciaal voor onze leden. Hiervoor zijn inloggegevens nodig.

Downloads voor leden