Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Enkele activiteiten van OSVO

Onderwijsarbeidsmarkt

Binnenkort heeft de Amsterdamse onderwijsarbeidsmarkt een groot tekort aan docenten. Prognoses van leraren en leerlingen wijzen uit dat tijdens de periode 2012-2024 er een forse uitbreidings- en vervangingsvraag is van het in Amsterdam werkzame aantal docenten in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over de onderwijsarbeidsmarkt kunt u terecht op de website www.vooreenamsterdamseklas.nl. Om het aanstaande lerarentekort terug te dringen is het project Terug met dat tekort , www.terugmetdattekort.nl, gestart.

Kernprocedure I

Sinds de vorige eeuw vindt de doorstroom van kinderen van groep 8 naar leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs in Amsterdam plaats aan de hand van Kernprocedure I. Rond deze overstap treft u meer informatie onder Overstap VO.

VO-Raad

Landelijk zijn de meeste schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangesloten bij de VO-Raad. Zie voor informatie over de VO-Raad: www.vo-raad.nl.