Bestuur

Het bestuur van de Vereniging OSVO bestaat uit de voorzitter, de ambtelijk secretaris, de penningmeester en vijf bestuursleden waarvan u bijgaand een foto, functiebeschrijving en hun portefeuille aantreft.

Het bestuur roept de leden en directeuren uitdrukkelijk op bij het secretariaat aan te geven of men belangstelling heeft om aan de ontwikkeling van een of meer portefeuillehouders een bijdrage te leveren.

De heer R. Oudkerk, voorzitter

Rob-OudkerkRob Oudkerk was tijdens en na de studie geneeskunde eerst werkzaam als verpleeghulp en later tien jaar als docent. Vanaf 1986 tot 2011 was hij huisarts in het centrum van Amsterdam. Van 1989 tot 1994 werkte hij bij de Landelijke Huisartsenvereniging.
Van 1994 tot 1997 was hij presentator van twee medische programma’s op televisie: nu is hij al jaren radiopresentator op NPO Radio 1.
Van mei 1994 tot mei 2002 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA, in 1999 vice-voorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp.
In april 2002 werd hij na zijn lijsttrekkerschap wethouder sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, integratie en grotestedenbeleid. In januari 2004 moest hij aftreden.

Van 2007 tot 2013 was hij Lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. Tevens richtte hij in de Schilderswijk in Den Haag een succesvol leefstijlcentrum op met een officieel erkende leefstijlinterventie. Zijn huidige werkzaamheden betreffen naast radiopresentator het adviseren van diverse gemeentes op het gebied van bestuurlijke samenwerking, decentralisaties, zorg en sociaal-economische vraagstukken. Rob Oudkerk heeft ook een aantal bestuurlijke functies binnen het sociale domein en is tevens spreker en dagvoorzitter op symposia en publicist.

Portefeuille: Communicatie en Belangenbehartiging

Mevrouw L. Neuhaus, penningmeester

Lotte Neuhaus_MBU9213,zwSinds juni 2015 is Lotte Neuhaus voorzitter directie van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Begonnen als docent Nederlands was Lotte vervolgens lang werkzaam als leidinggevende en directielid binnen het ROC van Amsterdam Volwassenenonderwijs en sinds 2006 als lid directie van het VOvA. Als voorzitter van het VOvA is zij eindverantwoordelijk voor de scholengroep en beheert zij o.m. diverse portefeuilles bedrijfsvoering en onderwijs. Tevens maakt zij deel uit van het managementteam van het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland.

Portefeuille: Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB)
Onderwijsagenda: VMBO (samen met mevrouw R. Kervezee)

 

  De heer D. Adema

Duco Adema is sinds mei 2018 voorzitter College van bestuur Cedergroep. De Cedergroep omvat vijf VO-scholen, drie in Amsterdam: HLW, HLZ, CSB, en twee daarbuiten: HWC (Amstelveen) en VLC (Mijdrecht en Vinkeveen). Voor die tijd heeft hij zijn sporen verdiend in het hbo, als directielid van Hogeschool Windesheim, 2010-2018, en vanaf 1989 bij de vereniging van hogescholen HBO-raad. In de periode van 1998 tot 2010 was Duco voor de PvdA stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Zuideramstel en stadsdeelvoorzitter 2006-2010, en tevens voorzitter van het overleg van stadsdeelvoorzitters. Hij was tweemaal lijsttrekker voor de deelraadsverkiezingen. Aan de UvA heeft Duco de studie rechtsgeleerdheid afgerond.

Onderwijsagenda: 
[/witblok]

Mevrouw B. Dijkgraaf

Barbara Dijkgraaf is vanaf 1 september 2018 voorzitter van het College van Bestuur van ZAAM. Binnen het college van bestuur van ZAAM is zij verantwoordelijk voor onderwijs, strategie, beleid en personeel & organisatie. Barbara is een ervaren bestuurder, heeft veel ervaring met verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en kent het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken, zowel in het onderwijs zelf, als bij de landelijke en lokale overheid.

Portefeuille: School en omgeving: burgerschap en veiligheid, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, onderwijsarbeidsmarkt (samen met mevrouw R. Kervezee)
Onderwijsagenda: afstemming stakeholders

De heer J.P. Beekman

Jan Paul Beekman is vanaf het schooljaar 2016-2017 rector-bestuurder van het Spinoza Lyceum en Spinoza20first. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent biologie en wiskunde en vanaf 2000 als schoolleider.
Voordat hij naar Amsterdam kwam heeft hij diverse functies vervuld als leidinggevende binnen het onderwijs in Twente, de Achterhoek, Nijmegen en Utrecht en heeft daarmee veel ervaring opgedaan binnen het voortgezet onderwijs. Binnen het OSVO-bestuur vervult hij de portefeuille Kernprocedure hetgeen betekent dat hij zich bezighoudt met de het centrale plaatsingssysteem (oa de Centrale Loting & Matching) van leerlingen vanuit groep 8 naar de brugklas.

Portefeuille: Kernprocedure, Loting & Matching, BBO, Elektronisch Loket Kernprocedure (ELKK -> ELK)

De heer E. Weiss

Ewald Weiss, bestuurder van de Stichting Progresso, is zijn loopbaan in het voortgezet onderwijs in 1981begonnen. Hij is afgestudeerd in de Duitse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft als docent Duits op verschillende middelbare scholen gewerkt en aansluitend als lerarenopleider. Sinds 2002 is hij werkzaam in het hoger management van verschillende organisaties voor voortgezet onderwijs. Vanaf 2011 vormt hij het college van bestuur van de scholen Calandlyceum en Lumion in Amsterdam.
Toegevoegde waarde van Ewald Weiss voor het bestuur van OSVO. Het uitgangspunt van de strategie van Progresso is: ‘liefde als principe, orde als basis en vooruitgang als doel’. Om het doel ‘vooruitgang’ te bereiken moet je over de grenzen van je eigen organisatie stappen en de samenwerking opzoeken. Alleen dan komen we samen verder met het onderwijs.

Portefeuille: Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, Onderwijshuisvesting (samen met de heer D. Asser en mevrouw J. Steenvoorden)

Mevrouw R. Kervezee
kervezee_15zwwebRuth Kervezee is voorzitter van het College van Bestuur van de Esprit scholen, elf scholen voor basis en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Vanuit die rol is zij voorzitter van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.
Als OSVO bestuurslid heeft zij de portefeuille zorg. Daarnaast bevat haar portefeuille de inhoudelijke zaken en is zij contactpersoon voor het PO/Breed Bestuurlijk Overleg. Zij is ook, namens OSVO, lid van de Regiegroep Jong Amsterdam.

Portefeuille: Afstemming Samenwerkingsverband, Internationalisering (samen met mevrouw L. Neuhaus)
Onderwijsagenda: kansengelijkheid