Author Archives for OSVO

Resultaat Centrale Loting &Matching 2020

april 2, 2020 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaat Centrale Loting &Matching 2020

Deze week op maandag 30 maart is voor de zesde keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.672 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.976 plaatsen op 63 scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar.

Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer


Coronavirus: situaties en adviezen

maart 16, 2020 11:03 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Coronavirus: situaties en adviezen

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, sluiten alle scholen in Nederland tot en met 6 april hun deuren. De scholen doen hun uiterste best om onderwijs te organiseren zodat het gegeven kan blijven worden.

Hier vindt u actuele informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam

 

 

Lees meer


Invulling Garantie-overleg Loting en Matching 2020

februari 24, 2020 10:34 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Invulling Garantie-overleg Loting en Matching 2020

Voorafgaand aan de Loting en Matching wordt via ELK de capaciteitsopgave opgevraagd bij de voortgezet onderwijsscholen. Nadat de opgegeven capaciteit is vastgesteld worden alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer door het lotingsalgoritme geplaatst op de voortgezet onderwijsschool die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Lees meer


Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

november 1, 2019 4:45 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. Het RPO heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod regelen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften tot stand is gekomen, zorgt de minister er vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging.

Lees meer


Documenten Kernprocedure 2020

oktober 11, 2019 9:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Documenten Kernprocedure 2020

In de Kernprocedure staan de afspraken van de schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2020

Bijlage I Tijdpad Kernprocedure 2020

Bijlage III BBO Toetsstandaard 2019-2020

Bijlage IV Handboek Toewijzing lwoo en pro

Bijlage V Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

 

Lees meer


Week van de Overstap

september 19, 2019 12:26 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Week van de Overstap

Een belangrijke stap in het leven van een kind is de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar zal voor het eerst de Amsterdamse Week van de Overstap plaatsvinden, van 28 oktober tot en met 2 november. Wat kunt u daarbij verwachten?

Tijdens de Week van de Overstap zullen er verschillende evenementen zijn, voor iedereen die met de overstap te maken heeft.

Lees meer


Centrale Loting & Matching 2019 afgerond

april 11, 2019 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Centrale Loting & Matching 2019 afgerond

De loting en matching voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 97 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer


Resultaat Centrale Loting & Matching 2019

april 4, 2019 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaat Centrale Loting & Matching 2019

Deze week op maandag 1 april is voor de vijfde keer in Amsterdam de Centrale Loting & Matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.580 leerlingen aan de lotingsprocedure mee.

Er waren 10.127 plaatsen op 64 scholen voor voortgezet onderwijs met voldoende kwaliteit beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer