Author Archives for OSVO

Rapportage Dialogic: Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure (2021)

augustus 23, 2021 11:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Rapportage Dialogic: Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure (2021)

In opdracht van Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam (ELK) onderzocht Dialogic de tevredenheid van betrokkenen met de Amsterdamse Kernprocedure 2021. Voor het rapport kunt u terecht middels onderstaande link:

Rapportage Dialogic – Evaluatie Amsterdamse Kernprocedure 2021

Lees meer


Beschrijvende analyse Loting & Matching 2021

juni 23, 2021 10:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Beschrijvende analyse Loting & Matching 2021

Het rapport “Beschrijvende analyse van de Loting & Matching 2021” is gereed. In dit rapport gaat men in op:

  • Het aantal leerlingen per advies, de capaciteit van de scholen en de opbouw van de voorkeurslijsten;
  • De allocatie van de Loting & Matching van 2021 en deze wordt vergeleken met voorgaande jaren;
  • Afsluitende opmerkingen.

Lees meer


Pamflet ouders over fouten in Loting & Matching en reactie Vereniging OSVO

juni 3, 2021 1:47 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Pamflet ouders over fouten in Loting & Matching en reactie Vereniging OSVO

OSVO heeft kennis genomen van het pamflet, waarin schrijvers zich op het standpunt stellen dat de procedure Loting en Matching nog steeds fouten zou bevatten.

Hieronder treft u aan het pamflet van de ouders alsmede de reactie van de Vereniging OSVO hierop.

Pamflet ouders – Nog steeds fouten in Loting en Matching OSVO

210603 Reactie OSVO

Lees meer


Centrale Loting en Matching 2021 afgerond

april 15, 2021 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Centrale Loting en Matching 2021 afgerond

De Centrale loting en matching voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 78 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase.

Lees meer


Resultaat Centrale Loting & Matching 2021

april 8, 2021 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Resultaat Centrale Loting & Matching 2021

Deze week op dinsdag 6 april is voor de zevende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.978 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9881 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer


Aanpassing tijdpad Kernprocedure 2020 – 2021

januari 20, 2021 5:25 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing tijdpad Kernprocedure 2020 – 2021

Hierbij informeren wij U over aanpassingen die wij op dit moment in nauw overleg met de gemeente, het primair en het voortgezet onderwijs hebben aangebracht in het tijdpad voor de Kernprocedure 2020 – 2021 voor de overstap van het PO naar het VO. Tevens informeren wij u over de wijze van voorlichting vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs.

Lees meer


Kernprocedure 2021

december 16, 2020 1:55 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Kernprocedure 2021

In de Kernprocedure staan de afspraken van de schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2021
Gewijzigde aanmeldingsprocedure vanwege COVID-19
Bijlage I Tijdpad Kernprocedure 2021
Bijlage II Procesomschrijving Kernprocedure Overstap PO-VO 2021-2022
Bijlage III Toetsstandaard 2020 – 2021
Bijlage IV Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs 2021-2022
Bijlage V Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets
Bijlage VI Toelichting Onderwijsbehoeften Oki-doc

 

Lees meer