Author Archives for Lieke Kwantes

OSVO brief naar ouders nav gesprek op 19 april iz uitkomst Centrale Loting & Matching

april 27, 2018 8:14 am Published by Reacties uitgeschakeld voor OSVO brief naar ouders nav gesprek op 19 april iz uitkomst Centrale Loting & Matching

Op uitnodiging van een aantal ouders, is op donderdag 19 april jl. een gesprek gevoerd tussen OSVO en een delegatie van ouders. Naar aanleiding van dit gesprek heeft OSVO ook schriftelijk gereageerd op het verzoek en de inbreng van de ouders.

Lees meer


Centrale Loting & Matching 2018 afgerond

april 12, 2018 9:58 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Centrale Loting & Matching 2018 afgerond

De jaarlijkse Amsterdamse matching voor groep 8-leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs is volgens planning afgerond. Ook de laatste 6 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur, hebben deel kunnen nemen aan de afrondingsfase, een tweede Centrale Loting & Matching. Alle leerlingen die deel hebben genomen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met scholen die beschikbare plekken hadden.

Lees meer


Onderzoek schoolvoorkeuren leerlingen, inclusief reactie OSVO

februari 18, 2018 3:12 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek schoolvoorkeuren leerlingen, inclusief reactie OSVO

De schoolbesturen en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag welke kenmerken van scholen van invloed zijn op de voorkeuren van verschillende groepen leerlingen. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse op basis van de voorkeurslijsten die leerlingen in 2015, 2016 en 2017 hebben ingeleverd bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, en een kwalitatieve analyse op basis van interviews in het voorjaar van 2017 met 72 leerlingen in groep 8.

Lees meer


Documenten Kernprocedure 2019

oktober 18, 2017 3:20 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Documenten Kernprocedure 2019

In de Kernprocedure staan de afspraken van de schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.
Kernprocedure Overstap PO-VO 2019
Tijdpad-kernprocedure-2019-definitief
Bijlage III BBO toetsstandaard
Bijlage IV Handboek Lwoo-Pro
Bijlage V Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets

 

 

Lees meer


Evaluatie Kernprocedure 2017

september 18, 2017 3:27 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie Kernprocedure 2017

De evaluatie bestaat uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO) zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.

Tevredenheidsonderzoek KP1 2017 – centrale loting en matching DEF
Cijfermatige analyse KP1 2017 – centrale loting en matching DEF (beschrijvend rapport)

Lees meer


Evaluaties Kernprocedure 2016 en 2015

augustus 18, 2017 3:30 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor Evaluaties Kernprocedure 2016 en 2015

Hieronder zijn de evaluaties opgenomen van de Kernprocedures uitgevoerd in 2016 en 2015. Deze bestaan uit een cijfermatige analyse en een tevredenheidsonderzoek.

Cijfermatige rapportage Centrale Loting & Matching 2015 (beschrijvend rapport)
Tevredenheidsonderzoek Centrale Loting & Matching 2015
Cijfermatige rapportage Centrale Loting & Matching 2016 (beschrijvend rapport)
Tevredenheidsonderzoek Centrale Loting & Matching 2016

Lees meer


Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Verslag van een Simulatiestudie.

maart 26, 2014 10:51 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Verslag van een Simulatiestudie.

In dit rapport presenteren we de resultaten van een simulatiestudie van drie systemen voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs(VO) in Amsterdam. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van deze systemen. De analyses in dit rapport zijn gebaseerd op data die zijn verkregen door middel van een enquĂȘte die in februari 2013 is gehouden onder leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs die zich toen aanmelden bij een VO school in Amsterdam.

Lees meer