Activiteiten

 

Activiteiten

Samenwerkingsverband Amsterdam
Het Samenwerkingsverband zorgt ervoor dat: scholen en andere instanties goede afspraken maken over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. er voor alle leerlingen goed onderwijs en passende zorg is; er op tijd betrouwbaar onderzoek wordt gedaan bij alle leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs; er bijeenkomsten worden georganiseerd waar leraren van de basisscholen en de leraren van het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten om persoonlijk over de leerlingen te spreken.

www.swvadam.nl

Coördinator Samenwerkingsverband: Frits Otto

Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO)
Het aantal vacatures is nu nog beperkt, maar de komende jaren heeft Amsterdam honderden nieuwe leraren nodig. Het voorgezet onderwijs bereidt zich hierop voor. Lesgeven in Amsterdam is namelijk absoluut de moeite waard!
www.vooreenamsterdamseklas.nl

Onderwijsplatform G4
Het Onderwijsplatform G4 heeft als doel de grootstedelijke problematiek waar het primair en het voortgezet onderwijs in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mee heeft te kampen, het hoofd te bieden. Zo werd t.b.v. de laatste verkiezingen voor de 2e Kamer een Manifest opgesteld, waarin de politiek met de neus op de grootstedelijke feiten werd gedrukt.
www.g4onderwijsplatform.nl


VO-Raad Beleidsagenda

Samen met de scholen heeft de VO-raad de beleidsagenda van het voortgezet onderwijs 2007-2011 opgesteld. Daarin staan de volgende ambities: excellente onderwijsresultaten, open dialoog met de samenleving, ruimte voor de leraar als onderwijsprofessional, goed werkgeversschap, standaarden voor kwaliteit, verantwoordelijke scholen, verantwoorde randvoorwaarden.
www.vo-raad.nl