Leraar van de toekomst

Een project waarin scholen aanpakken ontwikkelden waarbij digitale middelen de contacttijd tussen leraar en klas en de inhoud van het werk veranderden.

Vier scholen namen deel aan dit project: Calandlyceum 2 (nu: Lumeon), Metis Montessori Lyceum, Orion College Noord, Orion College Oost.

De deelnemende scholen waren erg verschillend en dat geldt ook voor de aanpakken die zij ontwikkeld hebben. Daarin ging het vaak minder om een kwantitatief tekort in een bepaald vak, maar eerder om kwalitatieve tekorten zoals: door gebruik te maken van digitale middel;een meer tijd voor begeleiding vrijmaken.