Crash course voor latere loopbaan leraren

Een cursus waarin professionals die niet in het voorgezet onderwijs werken kennismaken met het voortgezet onderwijs om zo mogelijk te kiezen voor een baan als leraar.

Deze cursus is in totaal 11 keer uitgevoerd op zes verschillende scholen. Deelnemers hadden meestal geen achtergrond in het onderwijs, al namen er ook deelnemers mee die een lesbevoegdheid hadden behaald maar niet in het onderwijs waren gaan werken. Ook namen enkele leraren uit het basisonderwijs deel. De deelnemers aan de cursus kregen een korte introductie in onderwijskunde, observeerden lessen en gaven zelf een paar lessen. Daarna volgde een evaluatiegesprek.

Na het beëindigen van ‘Terug met dat tekort!’ is de cursus voortgezet onder de vlag van de Amsterdamse Onderwijsopgaven.