St. Ignatiusgymnasium

Het St. Ignatiusgymnasium is een categoraal gymnasium. Samen met het Fons Vitae Lyceum en het St. Nicolaaslyceum valt de school onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid (SVOAZ).

De school is gelegen in stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam.
De school wordt geleid door een rector, een conrector en vier afdelingsleiders.
De school heeft ongeveer 80 personeelsleden, waarvan ca.70 docenten. Van deze 70 docenten zijn er ca. 1-3 startende docenten.
De school telt ongeveer 800 leerlingen.

Missie en visie

Het St. Ignatiusgymnasium biedt uitdagend, inspirerend en betekenisvol onderwijs met klassieke vorming als verrijkend perspectief. De school heeft aandacht voor verschillen en stimuleert eigen initiatief. De school richt zich op de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke individuen en sociale wereldburgers die optimaal toegerust zijn voor het wetenschappelijk onderwijs en de kennisintensieve maatschappij van de 21e eeuw.

Om te kunnen groeien is een goede voedingsbodem nodig, die ervoor zorgt dat mensen zich durven te ontwikkelen en initiatief durven te nemen. Ons ideaalbeeld voor het realiseren hiervan is een goede begeleiding naar behoefte op het gebied van kennis, vaardigheden, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor wordt iedereen goed toegerust om als zelfbewust individu in de maatschappij te staan. Daarnaast kent ons gymnasium als speerpunt de klassieke vorming en daarmee gerichte aandacht voor een stevige brede culturele vorming, geworteld in de klassieke traditie.

Ons ideaalbeeld op het gebied van ruimte voor talent is dat we leerlingen uitdagen en stimuleren tot het maken van eigen keuzes en het durven zetten van stappen buiten de geëigende paden. Op die manier kan iedere leerling het beste uit zichzelf halen.

Downloads

IG Eindproduct BSLA januari17 a
IG Eindproduct BSLA januari17 b
IG Eindproduct BSLA januari17 c
IG Eindproduct BSLA januari17 d
IG Eindproduct BSLA januari17 e