Spinoza Lyceum

Op het Spinoza lyceum leren de leerlingen om te gaan met vrijheid en leren ze verantwoordelijkheid te dragen. De vrijheid die de leerlingen hebben, kent wel een beperking: leerlingen moeten zich bijvoorbeeld aan bepaalde afspraken houden en moeten hun taken op een vastgesteld moment af hebben.

Op een daltonschool werken de leerlingen veel zelfstandig. Zelfstandig werken kan individueel of in groepjes. De leerstof wordt verdeeld in taken en staat omschreven in de Daltonstudiewijzer. De leerling kan daarin zien welke leerstof hij/zij op welk moment af moet hebben. Zo leren de leerlingen hun eigen werk te plannen.

Samenwerken is een andere belangrijke pijler van het Daltononderwijs. Leerlingen leren hoe ze met anderen kunnen samenwerken, hoe ze van anderen kunnen leren en hoe ze samen tot een oplossing kunnen komen.

Elk vierde uur van de dag is een vrij Daltonuur. Op dat uur kunnen leerlingen zelf kiezen aan welk vak ze werken.

Op het Spinoza Lyceum zijn 120 medewerkers (docenten, oop, sl).
Jaarlijks starten er ongeveer 2 docenten die echte starters zijn en daarnaast 3 docenten die minder dan 3 jaar ervaring hebben.

Downloads

Spinoza Lyceum Eindproduct BSLA januari 2017