Orion College West

Het Orion College West is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen die:

 • chronisch ziek zijn;
 • een lichamelijke beperking hebben of;
 • een internaliserend gedragsprobleem hebben.

Voor chronisch zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een hoog verzuim en daardoor misschien achterstand in de lesstof. Op het Orion College West is verpleegkundige zorg aanwezig om chronisch zieke leerlingen ondersteuning te bieden. Lichamelijk beperkte leerlingen zijn beperkt in hun motorische vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het gebouw, het lesmateriaal of het rooster.

In bepaalde gevallen kan ook een leerling met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek terecht op het Orion College West. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis uit het autistisch spectrum of met extreme angstklachten.

Kenmerkend voor het Orion College West is de grote diversiteit in de leerlingenpopulatie. Vrijwel ieder leerling volgt een traject op maat. Dit vraagt veel flexibiliteit van de docenten en de capaciteit om overzicht te houden. Structuur is voor alle leerlingen erg belangrijk maar ook flexibiliteit. De uitdaging zit in het vinden van de juiste balans. Waar nodig worden verschillende onderwijsniveaus in 1 programma gecombineerd, om de leerling zoveel mogelijk uitdaging te bieden binnen een reëel toekomstperspectief.

Het Orion College West heeft het afgelopen jaar een grote groei in leerlingenaantal doorgemaakt.In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met 155 leerlingen en nu in februari 2017 hebben we 230 leerlingen.  De groei zit vooral in de leerlingen met een internaliserend gedragsprobleem. Daarbij zijn dat veelal leerlingen die vanuit het regulier VO instromen en een periode thuis hebben gezeten.  Ook is het aantal leerlingen dat een aangepast programma volgt gegroeid. Naast het onderwijs op school bieden we voor deze leerlingen ook thuisonderwijs. Ten slotte zijn we gestart met een instroomgroep voor complexe leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Dit schooljaar zijn er 7 nieuwe docenten gestart op het Orion College West.

Profilering  Orion College West

 • Onderwijs op maat.
 • Praktijk tot en met Havo niveau.
 • Combinaties in niveaus.
 • Thuisonderwijs.
 • Instroomgroep voor zij-instromers die weer in een onderwijs ritme moeten komen.
 • Instroomgroep voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
 • Brede leerlijn voor sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Verpleegkundige zorg in de school.
 • Samenwerking met revalidatieteam in de school.

Download

Orion College West Eindproduct BSLA januari 2017