Open Schoolgemeenschap Bijlmer

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een brede schoolgemeenschap van vmbo tot en met vwo met ruim 1600 leerlingen uit een brede regio. Op de school werken ongeveer 150 docenten en 40 onderwijsondersteunende medewerkers. Jaarlijks starten er ongeveer 2 docenten die echte starters zijn en daarnaast 2 docenten die minder dan 3 jaar ervaring hebben.

De docenten werken in zes deelscholen: drie deelscholen onderbouw (klas 1 en 2), twee deelscholen vmbo bovenbouw en een deelschool havo en vwo bovenbouw. De deelscholen worden geleid door deelschoolleiders. Iedere docent is verbonden aan één deelschool, maar kan ook lesgeven aan klassen in andere deelscholen.

De OSB staat voor een veilig leerklimaat, voor een persoonlijke begeleiding van elke leerling en voor een veelzijdige en inspirerende manier van leren, gericht op de wereld van morgen.

In het eerste jaar wordt lesgegeven in heterogene groepen. Dat wil zeggen dat de leerlingen van vmbo-b t/m vwo bij elkaar in de klas zitten. Alle lessen starten in de kring. De kring wordt op verschillende manieren gebruikt. Bijvoorbeeld om het onderwijsleergesprek te houden, instructie te geven, huiswerk te bespreken of een presentatie te geven. Na de kring werken de leerlingen in tafelgroepen, waarbij samenwerkend leren en onderzoekend leren voorop staan. De les wordt regelmatig afgesloten met een kring waarin teruggeblikt wordt op het doel van de les.

De OSB heeft een eigen visie waarin de ontwikkeling van jongeren de sociale, emotionele, creatieve, fysieke, sportieve en cognitieve competenties van ieder kind worden aangesproken. Het gaat altijd om een combinatie van hoofd, hart en handen. Centraal in elke fase staat het samen werken en samen leren in de groep of de klas: de school is een leer- en leefgemeenschap, waar de kinderen leren omgaan met individuele en sociaal-maatschappelijke verschillen.

Downloads

OSB Eindproduct BSLA januari 2017