Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Wij zijn een scholengroep voor voortgezet montessori-onderwijs in Amsterdam. We hebben een lange traditie in het in stand houden en ontwikkelen van kwalitatief en hoogstaand voortgezet montessori-onderwijs. Onze scholengemeenschap bestaat op dit moment uit vier scholen die vanuit een gemeenschappelijke montessori-visie uniek zijn in hun onderwijsaanbod. De scholen werken ieder geheel zelfstandig vanuit een eigen traditie en identiteit. Iedere school profileert zich met zijn eigen onderwijsaanbod tot een toonaangevende en sprankelende montessori-school, waar leerlingen en docenten iedere dag weer graag komen.

Wij verzorgen onderwijs voor: ▪ vwo > gymnasium & atheneum ▪ havo ▪ mavo en ▪ vmbo Ieder schooljaar begeleiden wij in het kader van BSL tussen de 40 á 45 nieuwe leraren in onze scholen. Bij MSA noemen we deze begeleiding BSML, waarbij de M voor Montessori staat. Alle nieuwe leraren – echte starters en ervaren leraren – zijn bij MSA Startende Montessori-Leraren. Het driejarige traject is dan ook sterk gericht op enculturatie en montessorischoling in samenhang. Vanuit “Help mij een goede montessori-leraar te worden’ is het traject specifiek per school ingericht.

Montessori Lyceum Amsterdam – MLA
Meer dan onderwijs alleen MLA is wereldwijd de eerste school voor voortgezet montessori-onderwijs. Met bijna 1900 leerlingen is de school voor vwo – gymnasium & atheneum-, havo en mavo gevestigd in Amsterdam-Zuid. De school heeft zijn leerlingen verdeeld over kleine zelfstandig werkende deelscholen (200 tot 300 leerlingen) waar iedereen elkaar kent en zich zelf kan zijn. Op het MLA leer je om zelfstandig en onafhankelijk te zijn, je talenten en zelfvertrouwen te ontwikkelen en daarbij is ‘Help mij het zelf te doen’ het uitgangspunt in de begeleiding door leraren.

Montessori College Oost – MCO
Duidelijk met aandacht. MCO is een school voor vmbo & mavo. De school is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw dat speciaal ontworpen is voor het beroepsgerichte montessori-onderwijs van de school. De school telt op dit moment ruim 900 leerlingen en staat in het hart van Amsterdam – Oostpoort. Op het MCO leer je om je eigen mogelijkheden in te zetten voor je toekomst en de leraren begeleiden je daarbij vanuit hun motto ‘duidelijk met aandacht’. Zij zien de leerlingen dan ook graag de school verlaten als zelfbewuste mensen die weten wat ze waard zijn.

Metis Montessori Lyceum – MML
Overtref jezelf! MML is een ambitieuze school voor vwo, havo en mavo en richt zich als leef-en werkgemeenschap op talentontwikkeling van jongeren. In haar onderwijs richt MML zich dan ook expliciet op excellentie en wereldburgerschap. Binnen MML worden de leerlingen aangesproken op hun eigen niveau en interesses. De visie van Montessori op leren en wereldburgerschap zijn dan ook nauw met elkaar verweven in het onderwijs aanbod. De bijna 900 leerlingen zijn gehuisvest in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw aan het Oosterpark in Amsterdam.

IVKO school – IVKO
Leren van kunst. Het IVKO is een erkende Cultuur-Profielschool voor havo en vmbo-t in Amsterdam-Zuid. Het leren door kunst en met kunst is de kracht van de school, die op dit moment 413 leerlingen telt. Op het IVKO leer je je specifieke talenten te ontdekken, die talenten ruimte te geven en daarbij je gevoelens te verbeelden, te verwoorden en te groeien als mens (niet alleen in cognitieve zin). De leerlingen werken in domeinen en het gebouw is daar dan ook specifiek voor ontworpen. Leerlingen beschikken over moderne leerdomeinen, werkplaatsen, ateliers en studio’s waar zij vanuit de montessori-visie op leren en met de begeleiding van leraren vanuit ‘Help mij het zelf te doen’ zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces.

Download

MSA Eindproduct BSLA januari 2017