Cygnus Gymnasium

Het Cygnus Gymnasium is in 2005 opgericht en heeft iets meer dan 800 leerlingen uit Amsterdam en omliggende gemeentes. We hebben leerlingen uit alle sociale lagen en diverse achtergronden. Het is een zeer veilige school en de leerlingen voelen zich al gauw thuis. Er is veel interactie tussen de jaarlagen en we laten iedereen “zichzelf” zijn.

Het Cygnus Gymnasium is een ambitieuze school. We bieden een gedegen klassieke opleiding op een moderne manier. Ons motto “Voor wereldburgers en wetenschappers” komt in ons onderwijs terug. Cygnus-leerlingen verwerven kennis en vaardigheden waar de eenentwintigste eeuw om vraagt. Zij leren over zichzelf en de maatschappij om hen heen. Dat doen ze op school en daarbuiten. Er is ruime aandacht voor de klassieke wereld en de taal van de Grieken en Romeinen. Maar de wereld is groter dan Europa. Ook andere wereldculturen horen een plaats te hebben in de culturele vorming van de wereldburgers-van-morgen. Dat gebeurt op het Cygnus vanaf het eerste leerjaar.

De docenten zijn bijna allemaal 1e graads en we hebben ook een paar promovendi. We hebben een redelijk jong docentenkorps. Het merendeel zit qua leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. We hebben redelijk weinig verloop qua docenten. We hebben in schooljaar 2016-2017 5 nieuwe docenten; meestal is dit minder. De docenten geven aan dat ze zich ook thuis voelen, mede omdat op het Cygnus experimenteren aangemoedigd wordt. Met goede plannen wordt er gekeken waar de facilitering nodig is en meestal wordt dit gehonoreerd.

Download

Cygnus Gymnasium eindproduct BSLA januari 2017