Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

De CSB is een middelgrote school met ongeveer 840 leerlingen en 90 medewerkers. De school is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer waardoor de leerling zich thuis voelt en men oog voor elkaar heeft.

De CSB wil haar leerlingen voorbereiden op een wereld die snel verandert. Naast een opleiding op mavo, havo of vwo-niveau, bieden we hun de ontwikkeling van “21ste-eeuwse skills”, oftewel kennis en vaardigheden voor de toekomst. Dit doen we in het 12/21 programma. Het gaat daarbij om de extra mogelijkheden die we onze leerlingen aanbieden. Leerlingen hoeven nog niets te kiezen, alles staat nog open. We helpen ze met het benutten van de mogelijkheden die bij hen passen. Met 12/21 geven we ook vorm aan de verantwoordelijkheid die we nemen voor de ontwikkeling van onze leerlingen in de periode van hun twaalfde jaar tot hun volwassenheid.

Op hun eigen niveau volgen de leerlingen vanaf de brugklas vier dagen per week het gewone lesprogramma. Daarnaast krijgen ze één lesdag met skills uit het 12/21-programma; vaardigheden die je nodig hebt voor de 21ste eeuw. Door het 12/21-programma zijn onze leerlingen nog niet op jonge leeftijd verplicht tot keuzes die later niet gewenst blijken te zijn. Als tussentijds blijkt dat het programma niet aansluit bij de leerling kan er eenvoudig gewisseld worden.

Het 12/21- programma is opgebouwd uit 3 sporen:

  1. Technologisch design
  2. Grafisch design
  3. Junior Business school

De CSB is aspirant opleidingsschool sinds december 2015. Daarnaast wordt er actief deelgenomen aan “Frisse Start”. Wij hebben een inductieprogramma geschreven en gedeeltelijk uitgevoerd.

Op dit moment hebben wij 25 stagiairs, drie startende docenten en vier nieuwe docenten met ervaring.

Wij zijn niet alleen bezig met het ontwikkelen van ICT onderwijs, maar ook intensief bezig om te differentiëren en actieve werkvormen te ontwikkelen en te realiseren.

Download

CSB Eindproduct BSLA januari 2017