Begeleiding startende leraren

Het opzetten van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren om de overgang van studie naar werk beter te laten verlopen en de uitval van starters daardoor te verminderen.

Dit programma heeft in twee tranches plaatsgevonden. In de eerste tranche hebben 9 scholen informatie uitgewisseld en gebrainstormd over het aanpassen van de begeleidingsprogramma’s. Dit heeft geresulteerd in een handreiking.

Download de handreiking (pdf, 1,8MB)

In de tweede tranche is het programma een samenwerking geworden met twee andere projecten, Frisse start en Juniorleraar. In deze tranche hebben 18 scholen deelgenomen. Dit programma is afgerond met een conferentie en een slotbrochure.

Download de brochure (pdf, 1,7MB)

Hier vindt u de begeleidingsprogramma’s van de deelnemende scholen:

 

Na het beëindigen van ‘Terug met dat tekort!’ is de cursus voortgezet onder de vlag van de Amsterdamse Onderwijsopgaven.