Resultaat Loting & Matching 2023

april 6, 2023 3:32 pm

Deze week, op dinsdag 4 april, is voor de negende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.779 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.837 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus. Omdat er echter op veel scholen meer aanmeldingen zijn dan een plek, kan niet iedere leerling op zijn of haar school van de eerste keuze worden geplaatst. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders daarom voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen.

Persbericht centrale loting en matching 2023

Diagolic tevredenheidsonderzoek L&M 2023

Loting en Matching 2023 – Verslag

Grafische weergave uitkomst Loting en Matching

Meer