Beschrijvende analyse Loting & Matching 2022

september 26, 2022 3:30 pm

Het rapport “Beschrijvende analyse van de Loting & Matching 2022” is gereed. In dit rapport gaat men in op:

  • Het aantal leerlingen per advies, de capaciteit van de scholen en de opbouw van de voorkeurslijsten;
  • De allocatie van de Loting & Matching van 2022 en deze wordt vergeleken met de voorgaande jaren;
  • Afsluitende opmerkingen

Het rapport is hier te downloaden: Evaluatie_Matching_(beschrijvend rapport)

Meer