Persbericht Onderzoek lerarentekort

april 25, 2022 4:36 pm

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige
tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede
bevoegde docenten te vinden.
De voornaamste conclusie is dat we in de komende jaren een grote vraag naar docenten gaan
krijgen. Het onderzoek is onderdeel van een regionale personeelsplanning. Het blijkt dat er veel
maatregelen nodig zijn om tekorten in de toekomst tegen te gaan. In 2029 zijn er 942 full time
leraren nodig als er geen actie ondernomen wordt om nieuwe docenten te werven en huidige
docenten te behouden.

Persbericht Lerarentekort

Strategische personeelsplanning voortgezet onderwijs Amsterdam 2022

 

Meer