Persbericht afrondingsfase Loting en Matching 2022

april 14, 2022 3:57 pm

De Centrale loting en matching, onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam is afgerond. 115 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het plaatsingsaanbod in de eerste ronde, hebben deel kunnen nemen aan de tweede ronde van de Centrale loting en matching in de afrondingsfase. Alle leerlingen die deel hebben genomen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met scholen die na de eerste ronde nog beschikbare plekken hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school van hun (nieuwe) eerste voorkeur.

Persbericht afrondingsfase loting en matching 2022

 

Meer