Resultaat Centrale Loting & Matching 2022

april 7, 2022 3:32 pm

Deze week, op dinsdag 5 april, is voor de achtste keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.943 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.859 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus. Omdat er echter op veel scholen meer aanmeldingen zijn dan een plek, kan niet iedere leerling op zijn of haar school van de eerste keuze worden geplaatst. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders daarom voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen.

Persbericht Centrale loting en matching 2022

Meer