Aanpassing tijdpad Kernprocedure 2020 – 2021

januari 20, 2021 5:25 pm

Hierbij informeren wij U over aanpassingen die wij op dit moment in nauw overleg met de gemeente, het primair en het voortgezet onderwijs hebben aangebracht in het tijdpad voor de Kernprocedure 2020 – 2021 voor de overstap van het PO naar het VO. Tevens informeren wij u over de wijze van voorlichting vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs.

.Persbericht aanpassing tijdspad Kernprocedure 2020-2021 20 januari

 

Meer , , ,