Centrale Loting en Matching 2020 afgerond

april 9, 2020 3:30 pm

De Centrale loting en matching is afgerond voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar
doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 131 leerlingen die nog geen plek
hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het
plaatsingsaanbod in de eerste ronde, namen deel aan de tweede ronde van de Centrale
loting en matching in de afrondingsfase. Alle leerlingen die deel namen, hebben een nieuwe
voorkeurslijst opgesteld met scholen die na de eerste ronde nog beschikbare plekken
hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school
van hun nieuwe eerste voorkeur.
De leerlingen kunnen vandaag 9 april vanaf 15.30 uur online bekijken op welke school zij
geplaatst zijn. De scholen waar de leerlingen zijn geplaatst sturen vandaag een
welkomstbrief, waarin de plaatsing wordt bevestigd.

Persbericht 2020 afrondingsfase loting en matching

Meer