Invulling Garantie-overleg Loting en Matching 2020

februari 24, 2020 10:34 am

Voorafgaand aan de Loting en Matching wordt via ELK de capaciteitsopgave opgevraagd bij de voortgezet onderwijsscholen. Nadat de opgegeven capaciteit is vastgesteld worden alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer door het lotingsalgoritme geplaatst op de voortgezet onderwijsschool die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Indien blijkt dat leerlingen die voldoen aan de voorwaarden voor de Plaatsingsgarantie niet direct een aanbod tot plaatsing kan worden gedaan, spannen de schoolbesturen zich gezamenlijk in om in overleg (Garantie-Overleg) met elkaar te bereiken dat elk van die leerlingen alsnog een plaats wordt aangeboden die voldoet aan de Plaatsingsgarantie. De uitkomst van dit overleg, en daarmee de afronding van Matching 1, is dat elke leerling ter verwezenlijking van de Plaatsingsgarantie een plaats wordt aangeboden op een door die leerling opgegeven school van voorkeur.

KP1 Garantie-Overleg 20200217

Meer