Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

november 1, 2019 4:45 pm

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) opgenomen. Het RPO heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod regelen zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is. Indien een RPO volgens de wettelijke voorschriften tot stand is gekomen, zorgt de minister er vervolgens voor dat de gevraagde onderwijsvoorzieningen in aanmerking komen voor bekostiging.

De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam – Diemen (RPO Amsterdam – Diemen), zoals dat zal gelden van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025.

Publieksversie Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Amsterdamse Onderwijsagenda voor het Voortgezet Onderwijs

Volledig RPO Amsterdam-Diemen 2020-2025_def

Schoolprofielen RPO Amsterdam-Diemen 2020-2025_def

Meer ,