Documenten Kernprocedure 2019

oktober 18, 2018 12:30 pm

In de Kernprocedure staan de afspraken van de schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Hieronder is de Kernprocedure te vinden, inclusief de bijlagen.

Kernprocedure Overstap PO-VO 2019

Tijdpad-kernprocedure 2019 definitief V1
Bijlage III BBO toetsstandaard
Bijlage IV Handboek Lwoo-Pro
Bijlage V Beslisboom OCW voor leerlingdeelname aan eindtoets 

Keuzegids 2019

Bijlage II Matchingsprotocol

Meer