Centrale Loting & Matching 2018 afgerond

april 12, 2018 9:58 pm

De jaarlijkse Amsterdamse matching voor groep 8-leerlingen die komend schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs is volgens planning afgerond. Ook de laatste 6 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur, hebben deel kunnen nemen aan de afrondingsfase, een tweede Centrale Loting & Matching. Alle leerlingen die deel hebben genomen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met scholen die beschikbare plekken hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school van hun nieuwe eerste voorkeur. De leerlingen kunnen vandaag, 12 april, vanaf 15.30 uur online de plaatsing bekijken. De scholen waar de leerlingen zijn geplaatst sturen vandaag een welkomstbrief, waarin de plaatsing wordt bevestigd.

Meer ,