Resultaat Loting & Matching 2018

april 5, 2018 3:30 pm

Deze week is voor de vierde keer in Amsterdam de Centrale Loting & Matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.420 leerlingen aan de lotingsprocedure mee.

Er waren 10.075 plaatsen op 64 scholen voor voortgezet onderwijs met voldoende kwaliteit beschikbaar. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale Loting & Matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen vanuit de schoolbesturen, gemeente Amsterdam en de oudergeledingen.

Download het uitgebreide verslag van de Loting & Matching 2018.

Meer ,