Onderzoek schoolvoorkeuren leerlingen, inclusief reactie OSVO

februari 18, 2018 3:12 pm

De schoolbesturen en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag welke kenmerken van scholen van invloed zijn op de voorkeuren van verschillende groepen leerlingen. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse op basis van de voorkeurslijsten die leerlingen in 2015, 2016 en 2017 hebben ingeleverd bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, en een kwalitatieve analyse op basis van interviews in het voorjaar van 2017 met 72 leerlingen in groep 8. De voornaamste bevindingen uit beide onderzoeken worden hier gezamenlijk samengevat: Onderzoek naar voorkeuren in schoolkeuze VO in Amsterdam van OIS, VU en UvA.
De reactie van vereniging OSVO op dit onderzoek is hier te lezen.

Meer