6 april 2023

Resultaat Loting & Matching 2023

Deze week, op dinsdag 4 april, is voor de negende keer in Amsterdam de Centrale loting en matching voor de plaatsing van basisschoolleerlingen in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar deden 7.779 leerlingen aan de lotingsprocedure mee. Er waren 9.837 plaatsen op scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar. Getalsmatig zijn er dus meer dan voldoende plekken en is er derhalve meer dan voldoende keus. Omdat er echter op veel scholen meer aanmeldingen zijn dan een plek, kan niet iedere leerling op zijn of haar school van de eerste keuze worden geplaatst. Vooraf hebben leerlingen met hun ouders daarom voorkeurslijsten gemaakt van Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Op basis van deze lijsten is de Centrale loting en matching uitgevoerd onder toezicht van een notaris en in aanwezigheid van diverse getuigen.

Persbericht centrale loting en matching 2023

Diagolic tevredenheidsonderzoek L&M 2023

Loting en Matching 2023 – Verslag

Grafische weergave uitkomst Loting en Matching


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vier bestuursleden.

Meer over leden


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam- Diemen (RPO Amsterdam-Diemen). Regionaal plan onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Het OSVO lanceerde op 4 november tijdens de ScholenArenA de eerste ‘Staat van het Amsterdamse Voorgezet (Speciaal) Onderwijs. De Staat geeft antwoord op de vraag hoe het gaat met de Amsterdamse leerlingen en haar docenten. Het rapport kunt u hier downloaden.