25 april 2022

Persbericht Onderzoek lerarentekort

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO) en de taskforce
lerarentekort hebben onderzoek laten doen om het lerarentekort in de toekomst en het huidige
tekort in kaart te brengen. Dit alles is gebeurd naar aanleiding van de problemen die scholen nu al ondervinden om goede
bevoegde docenten te vinden.
De voornaamste conclusie is dat we in de komende jaren een grote vraag naar docenten gaan
krijgen. Het onderzoek is onderdeel van een regionale personeelsplanning. Het blijkt dat er veel
maatregelen nodig zijn om tekorten in de toekomst tegen te gaan. In 2029 zijn er 942 full time
leraren nodig als er geen actie ondernomen wordt om nieuwe docenten te werven en huidige
docenten te behouden.

Persbericht Lerarentekort

Strategische personeelsplanning voortgezet onderwijs Amsterdam 2022

 


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO (003)
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vijf bestuursleden.

Meer over leden en bestuur


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland-11-02-2015

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025

De samenwerkende schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben in oktober 2019 overeenstemming bereikt over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam- Diemen (RPO Amsterdam-Diemen). Regionaal plan onderwijsvoorzieningen 2020-2025

Jaarverslagen

OSVO Jaarverslag 2016-2017