12 juni 2024

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag 2023 leggen we verantwoording af over onze belangrijkste activiteiten en prestaties.

Ga voor meer inhoudelijke informatie naar onderstaande link.

Jaarverslag 2023


Meer publicaties

De vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Het overlegplatform van de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs (OSVO) is in 1996 opgericht. OSVO is de vereniging van besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam. De vereniging heeft ruim 20 leden. Naast de verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur om de eigen school/scholen in stand te houden, hebben zij binnen de vereniging de verantwoordelijkheid voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering. OSVO wil als vereniging een vitaal netwerk zijn en werkt met een beperkte kernagenda. De drie thema’s van de kernagenda zijn:

· Vraag & Aanbod

· Loting & Matching

· Onderwijsregio (voorheen: Het collectieve deel van de aanpak van het lerarentekort)

Aan deze drie thema’s wordt gewerkt vanuit een overkoepelende maatschappelijke opdracht die de schoolbesturen met elkaar hebben vastgesteld. Deze maatschappelijke opdracht luidt:

“Onze scholen bieden kwalitatief goed, toekomstbestendig Voortgezet Onderwijs (VO) met gelijke kansen voor alle leerlingen op een voor hen optimale schoolloopbaan om het maximale uit zijn/haar talenten te halen. Onze scholen weerspiegelen zoveel als mogelijk de diversiteit van de stad en zijn een plek waar leerlingen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.”

OSVO draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van de Onderwijs Ambities Amsterdam 2023-2027. Hierin wordt samengewerkt met en de verbinding gelegd tussen de kinderopvang, primair onderwijs, voorgezet onderwijs en mbo. Specifiek draagt OSVO, vanuit haar kernagenda, bij aan de ambitie over onderwijskwaliteit (via alle drie de thema’s van de kernagenda), personeelstekort (via het thema Onderwijsregio van de kernagenda) en onderwijsaanbod en -huisvesting (via het thema Vraag & Aanbod van de kernagenda).