9 april 2020

Centrale Loting en Matching 2020 afgerond

De Centrale loting en matching is afgerond voor groep 8 leerlingen die komend schooljaar
doorstromen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 131 leerlingen die nog geen plek
hadden op een school van hun voorkeur óf die afstand hadden gedaan van het
plaatsingsaanbod in de eerste ronde, namen deel aan de tweede ronde van de Centrale
loting en matching in de afrondingsfase. Alle leerlingen die deel namen, hebben een nieuwe
voorkeurslijst opgesteld met scholen die na de eerste ronde nog beschikbare plekken
hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen te kunnen plaatsen op de school
van hun nieuwe eerste voorkeur.
De leerlingen kunnen vandaag 9 april vanaf 15.30 uur online bekijken op welke school zij
geplaatst zijn. De scholen waar de leerlingen zijn geplaatst sturen vandaag een
welkomstbrief, waarin de plaatsing wordt bevestigd.

Persbericht 2020 afrondingsfase loting en matching


Meer publicaties

Doel

OSVO heeft als doel op regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming en -uitvoering.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • uitvoering Onderwijsagenda, zie link Onderwijsagenda OSVO (003)
  • het jaarlijks (doen) realiseren van projecten;
  • het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van de beleidsvorming- en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.

Organisatie

De vereniging OSVO heeft ruim 20 leden. Dit zijn besturen van scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Amsterdam.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en vijf bestuursleden.

Meer over leden en bestuur


Documenten

Onderwijsarbeidsmarkt

Prognoses opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Analyse-Onderwijsarbeidsmarkt-Amsterdam-en-zuidelijk-Noord-Holland-11-02-2015

Strategisch Beleids Document 2014-2018

Het Strategisch Beleids Document over de periode 2014-2018 omvat een uitwerking van de doelstellingen van het OSVO: Strategisch Beleids Document 2014-2018.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2015-2020

In het voorjaar van 2015 heeft de minister op verzoek van de vereniging OSVO het RPO Amsterdam 2015-2020 vastgesteld. De aanvraag kunt u hier vinden: RPO Amsterdam 2015-2020 incl. Schoolportretten

Jaarverslagen

OSVO Jaarverslag 2016-2017