Overstap van PO naar VO

februari 2018

De schoolbesturen en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag welke kenmerken van scholen van invloed zijn op de voorkeuren van verschillende groepen leerlingen. Dit onderzoek bestaat uit een kwantitatieve analyse op basis van de voorkeurslijsten die leerlingen in 2015, 2016 en 2017 hebben ingeleverd bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, en een kwalitatieve analyse op basis van interviews in het voorjaar van 2017 met 72 leerlingen in groep 8. De voornaamste bevindingen uit beide onderzoeken worden hier gezamenlijk samengevat: Onderzoek naar voorkeuren in schoolkeuze VO in Amsterdam van OIS, VU en UvA.
De reactie van vereniging OSVO op dit onderzoek is hier te lezen: Reactie OSVO op onderzoeken naar voorkeuren in schoolkeuze VO.


februari 2018

Blanco aanmeldformulier met keuzelijst van vo-scholen

Twaalf blanco aanmeldformulieren, per basisschooladvies (met of zonder lwoo) één. Deze zijn te gebruiken voor leerlingen die van een basisschool komen die niet in de Amsterdamse systemen registreert (ELK). Let erop dat de juiste pagina’s worden gebruikt die passend zijn bij het basisschooladvies. Te gebruiken in de aanmeldperiode van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart 2018.


Januari 2018

Feitenrelaas OSVO Kernprocedure 2017

Het feitenrelaas voor de Amsterdamse gemeenteraad van het OSVO dd 17 januari 2018


Oktober 2017

Documenten KP1 schooljaar 2017-2018

Amsterdamse Kernprocedure Overstap PO-VO 2018 vDEF20180118
Tijdpad 2017-2018 v20171009


September 2017

Evaluatie Kernprocedure en de centrale loting en matching 2017

De evaluatie bestaat uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO) zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.

Tevredenheidsonderzoek KP1 2017 – centrale loting en matching DEF
Cijfermatige analyse KP1 2017 – centrale loting en matching DEF (beschrijvend rapport)


Brief 8 mei 2017

Vervolgbrief naar ouders/wettelijk verzorgers over de uitkomst van de loting en matching

Download de brief


Brief 28 april 2017

Brief naar ouders/wettelijk verzorgers over de uitkomst van de loting en matching

Naar een aantal ouders/wettelijk verzorgers is op vrijdag 28 april een brief verzonden. Deze ouders/wettelijk verzorgers hebben zich of veelvuldig naar de servicedesk gericht met vragen/opmerkingen over de teleurstellende uitkomst van de loting en matching voor hun kind en/of hebben ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 13 april jl. In feite is deze brief gericht aan elke ouder/wettelijk verzorger die ontevreden is met de uitkomst van de loting en matching en daarom is de brief hieronder te downloaden.

Download de brief


Persbericht 13 april 2017

Matching Voortgezet Onderwijs Amsterdam afgerond

Download dit persbericht


Persbericht 5 april 2017

Derde keer loten en matchen in Amsterdam

Download dit persbericht


Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen rondom de overstap PO-VO van 2017 zijn te vinden op www.voschoolkeuze020.nl.