Overstap van PO naar VO 2017

September 2017

Evaluatie Kernprocedure en de centrale loting en matching 2017

De evaluatie bestaat uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO) zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.

Tevredenheidsonderzoek KP1 2017 – centrale loting en matching DEF
Cijfermatige analyse KP1 2017 – centrale loting en matching DEF (beschrijvend rapport)


Brief 8 mei 2017

Vervolgbrief naar ouders/wettelijk verzorgers over de uitkomst van de loting en matching

Download de brief


Brief 28 april 2017

Brief naar ouders/wettelijk verzorgers over de uitkomst van de loting en matching

Naar een aantal ouders/wettelijk verzorgers is op vrijdag 28 april een brief verzonden. Deze ouders/wettelijk verzorgers hebben zich of veelvuldig naar de servicedesk gericht met vragen/opmerkingen over de teleurstellende uitkomst van de loting en matching voor hun kind en/of hebben ingesproken tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op 13 april jl. In feite is deze brief gericht aan elke ouder/wettelijk verzorger die ontevreden is met de uitkomst van de loting en matching en daarom is de brief hieronder te downloaden.

Download de brief


Persbericht 13 april 2017

Matching Voortgezet Onderwijs Amsterdam afgerond

Download dit persbericht


Persbericht 5 april 2017

Derde keer loten en matchen in Amsterdam

Download dit persbericht


Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen rondom de overstap PO-VO van 2017 zijn te vinden op www.voschoolkeuze020.nl.