Bestuur

Het bestuur van de Vereniging OSVO bestaat uit de voorzitter, de ambtelijk secretaris, de penningmeester en vijf bestuursleden waarvan u bijgaand een foto, functiebeschrijving en hun portefeuille aantreft.

Het bestuur roept de leden en directeuren uitdrukkelijk op bij het secretariaat aan te geven of men belangstelling heeft om aan de ontwikkeling van een of meer portefeuillehouders een bijdrage te leveren.

De voorzitter: de heer R. Oudkerk

Rob-OudkerkRob Oudkerk was tijdens en na de studie geneeskunde eerst werkzaam als verpleeghulp en later tien jaar als docent. Vanaf 1986 tot 2011 was hij huisarts in het centrum van Amsterdam. Van 1989 tot 1994 werkte hij bij de Landelijke Huisartsenvereniging.
Van 1994 tot 1997 was hij presentator van twee medische programma’s op televisie: nu is hij al jaren radiopresentator op NPO Radio 1.
Van mei 1994 tot mei 2002 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA, in 1999 vice-voorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp.
In april 2002 werd hij na zijn lijsttrekkerschap wethouder sociale zaken en werkgelegenheid, onderwijs, integratie en grotestedenbeleid. In januari 2004 moest hij aftreden.

Van 2007 tot 2013 was hij Lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. Tevens richtte hij in de Schilderswijk in Den Haag een succesvol leefstijlcentrum op met een officieel erkende leefstijlinterventie. Zijn huidige werkzaamheden betreffen naast radiopresentator het adviseren van diverse gemeentes op het gebied van bestuurlijke samenwerking, decentralisaties, zorg en sociaal-economische vraagstukken. Rob Oudkerk heeft ook een aantal bestuurlijke functies binnen het sociale domein en is tevens spreker en dagvoorzitter op symposia en publicist.

Portefeuille: Communicatie en Belangenbehartiging

De ambtelijk secretaris: vacature

Mevrouw L. Neuhaus

Lotte Neuhaus_MBU9213,zwSinds juni 2015 is Lotte Neuhaus voorzitter directie van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Begonnen als docent Nederlands was Lotte vervolgens lang werkzaam als leidinggevende en directielid binnen het ROC van Amsterdam Volwassenenonderwijs en sinds 2006 als lid directie van het VOvA. Als voorzitter van het VOvA is zij eindverantwoordelijk voor de scholengroep en beheert zij o.m. diverse portefeuilles bedrijfsvoering en onderwijs. Tevens maakt zij deel uit van het managementteam van het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland.

Portefeuille: Penningmeester, Kernprocedure 2 en Voortijdig schoolverlaten (samen met mevrouw R. Kervezee)

De heer D. Asser

Pasfoto David Asser zwart witDrs. David Asser (1971) is rector van het Fons Vitae Lyceum en lid van het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid. Binnen het College van Bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en externe contacten. Hij heeft ruime ervaring in zowel het onderwijs als docent geschiedenis als wel bij de gemeentelijke overheid in leidinggevende posities. Sinds 2009 is hij als eindverantwoordelijke in het onderwijs werkzaam en sinds augustus 2015 lid van het OSVO bestuur met als portefeuille onderwijshuisvesting en Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

Portefeuille: Regionaal Plan Onderwijsontwikkeling, Onderwijshuisvesting

Mevrouw J. Steenvoorden

judith-zeldenthuisJudith Steenvoorden is voorzitter College van Bestuur van ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs. Binnen het college van ZAAM is zij verantwoordelijk voor onderwijs, strategie, beleid en personeel & organisatie. Na een carrière in het bedrijfsleven heeft zij 12 jaar geleden gekozen voor het onderwijs. Zij heeft ruime ervaring als docent economie, directeur van het Sweelinck College en als groepsdirecteur. Zij heeft de laatste jaren de portefeuilles HRM, internationalisering en onderwijs vertegenwoordigd.

Portefeuille: School en omgeving: burgerschap en veiligheid, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid. Onderwijsarbeidsmarkt

De heer J.P.M.M. Beekman

 

 

 

Portefeuille: Doorlopende leerlijnen: Kernprocedure 1

Vacature: Portefeuille: Scholen op de kaart, vernieuwing ELKK 1, Breed Bestuurlijk Overleg

Mevrouw R. Kervezee

kervezee_15zwwebRuth Kervezee is voorzitter van het College van Bestuur van de Esprit scholen, 11 scholen voor basis en voortgezet onderwijs in Amsterdam.
Als OSVO bestuurslid heeft zij de portefeuille zorg en is voorzitter van het samenwerkingsverband. Daarnaast bevat haar portefeuille de inhoudelijke zaken m.b.t. kernprocedure 1 en is zij contactpersoon voor het PO/Breed Bestuurlijk Overleg. Zij is ook, namens OSVO, lid van de Regiegroep Jong Amsterdam.

Portefeuille: Passend Onderwijs, Voortijdig schoolverlaten (samen met mevrouw L. Neuhaus), Afstemming met Samenwerkingsverband