Enkele activiteiten van OSVO

Onderwijsarbeidsmarkt

Binnenkort heeft de Amsterdamse onderwijsarbeidsmarkt een groot tekort aan docenten. Prognoses van leraren en leerlingen wijzen uit dat tijdens de periode 2012-2024 er een forse uitbreidings- en vervangingsvraag is van het in Amsterdam werkzame aantal docenten in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over de onderwijsarbeidsmarkt kunt u terecht op de website www.vooreenamsterdamseklas.nl. Om het aanstaande lerarentekort terug te dringen is het project Terug met dat tekort , www.terugmetdattekort.nl, gestart.

Kernprocedure I

Sinds de vorige eeuw vindt de doorstroom van kinderen van groep 8 naar leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs in Amsterdam plaats aan de hand van Kernprocedure I. Rond deze overstap treft u meer informatie onder Overstap PO VO.

VO-Raad

Landelijk zijn de meeste schoolbesturen in het voortgezet onderwijs aangesloten bij de VO-Raad. Zie voor informatie over de VO-Raad: www.vo-raad.nl.